Om Skånsk Fönstermiljö

VÅRT UPPDRAG. Ljuset finns alltid där – vi kan bara förhålla oss till det. Vi måste anpassa oss. För ljuset har sin gång oavsett.

Skånsk Fönstermiljö tar fram integrerade klimatskydds- och solavskärmningslösningar som gör att ljuset kan ha sin gång. Våra installationer anpassas efter förutsättningarna.

Målet är alltid: så mycket dagsljus som möjligt men utan bländning eller nyckfull och energikrävande inomhustemperatur. Och alltid i harmoni med estetiken.

Vi får de tekniska kraven, energiförutsättningarna och de estetiska önskemålen från arkitekt, beställare eller byggare som vi sedan uppfyller med en produkt som ger så mycket ljusinsläpp som är möjlig i första hand och i andra hand så mycket utkik som möjligt.

För hälsa och välmående.

VEM VI ÄR. Skånsk Fönstermiljö har sedan 2004 levererat solavskärmningar till den skånska marknaden. Vi är ensamma om att ha ett ben som helt riktar sig mot nybyggnation av kommersiella och samhällsnyttiga fastigheter.

Vi jobbar med solskydd till alla typer av stora och små projekt. Här kan du läsa mer om vilka typer av fastigheter vi jobbar med. Verksamhetens andra ben säljer och installerar solskydd till privatpersoner och restaurang.

Vi är en helhetsleverantör som rådgör, offererar, installerar och underhåller solavskärmningar och klimatskydd. Här kan du läsa om hur vi hjälper arkitekter, byggare och fastighetsägare.

Vi är ca 15 anställda och har vårt huvudkontor i Malmö. Våra montörer och installatörer utgår även härifrån.

Vårt showroom

I Malmö finns också vårt showroom. Här kan du komma för en kopp kaffe, känna på prover och se våra produkter.

Du hittar oss på Kantyxegatan 25. Välkommen.

 

Miljö och Kvalitet

VI BEDRIVER ETT AKTIVT miljö- och kvalitetsarbete. Vi ställer höga krav på både oss själva och på leverantörer och partners, för att kunna erbjuda kunderna de bästa lösningarna och produkterna.

Miljöpolicy

Skånsk Fönstermiljö AB har fastställt en miljöpolicy för att minska
miljöpåverkan i verksamheten. Skånsk Fönstermiljö AB skall:

 • Följa miljölagstiftning och föreskrifter samt övriga miljökrav som berör
  verksamheten
 • Arbeta mot att kontinuerligt utveckla miljöarbetet inom företaget och
  sträva mot att reducera för miljön skadliga föroreningar och driva
  verksamheten på ett hållbart vis.
 • Medverka till att de nationella miljömålen nås och väga in miljöaspekter i det strategiska utvecklingsarbetet.
 • Beakta miljöpåverkan i inköp och upphandling av varor och tjänster.
 • Förverkliga denna policy genom återkommande egenkontroll, utbildning av personal, en god arbetsmiljö samt lämplig utrustning för de enskilda
  uppdragen.

> Ladda mer Miljöpolicy

 

Kvalitetspolicy

Skånsk Fönstermiljö AB har fastställt en kvalitetspolicy för att säkerställa och förbättra kvaliteten på levererade varor och tjänster.

 • Alltid verka för hög kvalitet på produkter och tjänster och
  kontinuerligt utvecklas och uppfylla existerande och nya
  kundbehov.
 • Ständigt sträva efter att uppfylla de förväntningar som kunden
  ställer samt vara en effektiv och professionell samarbetspartner.
 • Stäva efter ständiga förbättringar i kvalitetsarbetet och att
  kvalitetsarbetet bedrivs systematiskt med tydlig struktur.
 • Förverkliga denna policy genom återkommande kvalitetskontroll
  genom egenkontroll, utbildning av personal, en god arbetsmiljö
  samt lämplig utrustning för de enskilda uppdragen.
 • Säkerställa kompetensutveckling hos medarbetare för att leda och
  bidra i kvalitetsarbetet internt samt i kravställandet på leverantörer.
 • Ansvarsfullt och kvalitetsmedvetet ledarskap.

> Ladda ner Kvalitetspolicy

 

            

Telefon

För frågor, ring oss
040-29 51 00

Support

För servicefrågor, maila oss
info@skanskfonstermiljo.se

Butik och utställning

Kantyxegatan 25 L

Öppettider

Mån–tors 10–17, fre 10–15 OBS! Semesterstängt v. 30-31. Vi stänger alltså den 22 juli och öppnar igen den 7 augusti)