Solskydd för myndigheter

För säkra och trivsamma verksamheter

MYNDIGHETER HAR SIN ANSTÄLLDAS HÄLSA och välmående att ta hänsyn till såväl som att verksamhetens karaktär kan kräva insynsskydd antingen av säkerhetsskäl eller av integritetsskäl. Det gör att solavskärmning kan ha flera nyttiga funktioner på en myndighetsbyggnad.

Bra att tänka på vid val av solskydd till myndigheter:

Dagsljus och utblick är viktigt för hälsan Anställda som vistas mycket inomhus under sina arbetstid mår bra av tillgång till dagsljus och att kunna se ut.

Bländning stör arbetsron Ingen mår bra av ett få solkatter i ögonen när de jobbar. Det stör koncentrationen och kan ge huvudvärk.

Avskärmning för säkerhet Om myndigheten bedriver verksamhet som är känslig, säkerhetsklassad eller sekretessbelagd så kan det vara viktigt att kunna skärma av vissa fönster vid exempelvis presentationer så obehöriga inte kan se in.

Avskärmning för integriteten Vissa myndigheter har besökare vars integritet behöver upprätthållas. Då är det viktigt att obehöriga i grannbyggnad eller på markplan utanför inte kan se in.

Automatisk styrning Vi vet hur solen rör sig och vad de anställda mår bra av. Därför kan det vara värdefullt med automatisk styrning som läser av solen och anpassar solavskärmningen därefter.

Stoppa värmen En ohyggligt varmt arbetsplats är inte skön att jobba på. Om arbetsplatsen ligger på solsidan är risken stor att det kan bli väldigt varmt. Därför är det viktigt att solavskärmningen stoppar värmen så inte inomhusklimatet påverkas. Det är dessutom  dyrare att kyla ner en anläggning.

REFERENSER

Tingrätten Lund solskydd
Tingsrätten – Lund

Telefon

För frågor, ring oss
040-29 51 00

Support

För servicefrågor, maila oss
info@skanskfonstermiljo.se

Butik och utställning

Kantyxegatan 25 L

Öppettider

Mån–tors 10–17, fre 10–15 OBS! Semesterstängt v. 30-31. Vi stänger alltså den 22 juli och öppnar igen den 7 augusti)